Kätilö, Kädet ja Sydän - Midwife Johanna Honkanen 

Yksityisen kätilön palvelut sekä koulutuspalveluita yksilöllisiin tarpeisiin - Independend  Customized Midwifery Services and Midwifery education  

Yksillöllisiä kätilöpalveluita 

Tmi Kätilö Kädet & Sydän on yhden naisen yritys voimaannuttaa useita naisia matkalla äitiyteen. Kätilötyöni sydän on aitona ihmisenä kohdata perheet ja kunnioittaa heidän yksilöllisiä toiveitaan sekä ajatuksiaan matkasta läpi raskauden. Erityisenä missionani on viedä fysiologisen synnytyksen hoidon oppeja eteenpäin ja kouluttaa synnytyksen kanssa työskenteleviä sekä perheitä.  

Yksityinen kätilö palveluksessanne toivoessanne aitoa sekä yksilöllistä kohtaamista vuosien ammattitaidolla 

raskauden suunnitteluvaiheessa tai raskauden pelottaessa

raskauden aikana mm. yksityisin neuvolakäynnein sekä valmennuksin

suunnitellessanne synnytystä 

synnytyksen käynnistelyhoidot ja rentoutushoidot 

synnytyksen aikana kotona tai sairaalassa

lapsivuodeaikana 

kouluttaen ja luennoiden synnytykseen liittyvistä asioista erikoisosaamisen mukaan 

______________________________________________________________

Customized Midwifery Services and Education 

Kätilö, Kädet & Sydän translates to Midwife, Hands and Heart. My business is one women effort to empower women and families on their way to motherhood and family life. My core (heart) is to be genuine in my encounters with families and to respect their individual ideas, wishes and thoughts on their journey to parenthood. My mission is to advance physiological birth practices, evidence based practices and gentle birth for all with training, teaching, lecturing and having workshops with people who work with birth and also pregnant families. 

A independent midwife at your service. Offering your family your own genuine and caring midwife

when planning pregnancy, 
when afraid of birthing
when needing prenatal care of any kind
when needing prenatal classes
when need help planning your birth
when needing natural induction
when needing relaxation during pregnancy
when needing belly mapping
when needing optimal foetal positioning help such as spinning babies
when needing a midwifedoula for hospitalbirth
when needing homebirth midwife

 when needing help with breastfeeding

Also offering professional training, teaching, lectures and workshops for hospitals, birhtcenters, assossiations, federations and many more

____________________________________________________________________________

 

Minun matkani kätilönä yksityisen kätilön maailmaan  

Olen tehnyt kätilön työtä jo kymmenen vuoden ajan. Olen kohta neljäkymppinen kahden teini-ikäisen pojan äiti. Olen työskennellyt valmistumisestani asti synnytysosastolla sekä viimeiset 5 vuotta myös kotisynnytysten kanssa. Työpaikkoinani on toiminut vuosien mittaan kaikki pääkaupunkiseudun sairaalat sekä hyvin erilaiset kotiympäristöt. Osan työstäni teen toimitilassani Kätilön kuplassa Pasilassa valmennusten, keskustelujen sekä käynnistelyhoitojen muodossa. 

Olen tehnyt pitkään ja isoissa volyymeissa työtä synnytyksien kanssa. Minulla on laaja kokemus ja silti pehmeä näkemys asioista. Kotisynnytyksiin ajauduin ystävän aputoiveen ansiosta pehmeällä laskulla. Nykyään yritän kasvattaa siltoja tekemällä työtä sekä sairaalassa, että kotona. Vaikka ympäristöt ja tarpeet ovat hyvin erilaisia, olen oppinut viemään sairaalaan kotia enemmän ja enemmän, sen sijaan että toisin sairaalaa kotiin.

Johtoajatukseni olen oppinut kätilö idoliltani Elizabeth Davisilta, joka kouluttaa holistisia kätilöitä Californiassa. Se sisältää ajatuksen siitä, että pelkoa ei koskaan tule kantaa sydämessä, mutta se on aina hyvä olla kainalossa. Toinen joka kantaa minua on intuitio, uskon äidin intuitioon sekä omaani. Myös tarkempaa perehtymistä normaalin fysiologisen synnytyksen kulun erityispiirteisiin toivoisin suomalaiselta synnytyskulttuurilta, perheiltä sekä synnytysten kanssa työskenteleviltä.   

Oma kätilötyöni perustuu: 

aitoon kohtaamiseen sekä inhimillisyyteen

rehellisyyteen sekä avoimeen kommunikaatioon

 lämpimään välittämiseen ja hellään hoivaan

 yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja arvostamiseen 

perhekeskeisyyteen ja kaikkien osapuolten tukemiseen  

normaalin fysiologisen synnytyksen kunnioittamiseen sen erityispiirteineen 

yksilöllisten valintojen sekä toiveiden kunnioittaminen 

turvallisuuden huomioimiseen 

________________________________________________________________

My Journey to become a Independent Midwife

I have worked in healtcare 20 years. With birth and Midwifery 10+ years. I'm a woman in my forties, mother of two teenage sons. I have worked my whole Midwife carrier with labor and delivery, in the biggest hospitals in the nation. Last five years I have worked as a independent midwife in homebirths and as a midwifedoula in the hospital. I have a officespace Kupla (Bubble) in Pasila, Helsinki. In my office i have prenatal classes, waterbirth classes, meetings and appointments and also relaxation treatments for mothers to be, natural induction treatments, clossing seremonies and so on. 

I have worked fulltime with high volumes of births. I have a fast experience, but gentle holistic approache to birth. My journey to homebirths started almost by accident, when a friend of mine asked me for help. Now am trying to build bridges and make the cap more narrow between hospital and homebirth in Finland by working in both surrounding and bringin homebirthing like birthing to hospitals. Although the surrondings are very diffent, i try to take more from home to hospital and avoid totally bringin hospital to homes.

Core of my work comes from my idol Elizabeth Davis, holistic midwifery teacher from US. She has told me never to carry fear in my heart, to hold it gently in somewhere else. Intuition is also at most importance to me, I believe in mothers intuition and in my own. 

 ........continues later

Erilaisien taitojen yhdistelmä

Erikoisosaamisenani on erityisesti veden käyttö synnytyksessä sekä kivunlievityksenä ja myös vesisynnytyksenä. Olen ollut läsnä arviolta noin 200 vesisynnytyksessä vuosien aikana, Koulutan kätilöitä synnytyssairaaloissa, kätilöliiton koulutuksissa, opiskelijoita ammattikorkeakouluissa, doulia sekä tavallisia synnytystä odottavia perheitä. 

Viime aikoina olen keskittynyt asiakaskäynteihin, joissa olen antanut luonnollisesti synnytystä käynnisteleviä hoitoja sekä rentouttamiseen tarkoitettuja raskaushoitoja loppuraskaudessa. Taskussani on erilaisia taitoja joita yhdistelemällä saa usein kypsyteltyä yliaikaisuutta läheneviä raskauksia. Näihin kuuluvat: Guasha, vyöhyketerapia, akupunktio, hieronta, essentiaaliset öljyt, akupainanta, rebozo, spinningbabies tekniikat ja myös erilaiset salaiset neuvot :) Takeitahan synnytyksen käynnistymisestä ei voi antaa, mutta ei haittaa kokeilla etenkin kun olo hoidon jälkeen on niin täydellisen rentoutunut. 

Osallistun kotisynnytyksiin kätilönä pääkaupunkiseudulla, sen lähiympäristöissä sekä myös Turku-Tampere-Lahti- Jyväskylä akselillakin tarpeen mukaan. Yleensä kotisynnytyksen hoidetaan suositusten mukaan kätilöparina toisen kätilön kanssa.  Näiden suunnittelussa ja pohtimisessa voi olla yhteydessä minuun puhelimitse tai sähköpostitse.

Synnytyksen suunnitteleminen on kuitenkin yksillöllistä ja tarjoan tukea myös sairaalasynnytyksiin sekä niihin valmentautumiseen. Usein suunnitelma voi olla myös alustavasti jotain kotisynnytyksen ja sairaalasynnytyksen välilimaastostakin.  

Tarjoan myös erilaisia räätälöityjä kätilön palveluita eri tilanteissa omaan kotiinne tai toisinaan minun luokseni Espooseen.  

 

Koulutuksia alan huipuilta, kouluttamista ja alan luentoja

Järjestän korkealaatuisia koulutustilaisuuksia ulkomaisien luennoitsijoiden pitäminä, kuten Spinning Babies - rekisteröidyt koulutukset ja Rebozo-koulutukset. Nämä koulutukset ovat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Olen myös järjestänyt 2017 vuoden Midwifery Today konfenssin ja sen tuomisen Suomeen.

Itse koulutan pienissä ja isoissa tilaisuuksissa. Pidän kursseja veden käytöstä synnytyksessä, spinningbabies tekniikoista, rebozon käytöstä sekä guasha hieronnasta ja lisäksi myös erilaisia synnytykseen liittyviä valmennuksia. Omat koulutustilaisuuteni pidän Lempitilassa Lauttasaaressa. Minulta voi myös tilata koulutuksia eri paikkakunnille, tällöin järjestävä taho hoitaa koulutuspaikan vuokrauksen sekä tarjoilut osallistujille.

Koulutan myös sairaanhoitopiirien kätilöitä tilauksen mukaan mm. veden käyttöön synnytyksessä sekä vesisynnytyksen hoitoon. Myös AMK:t sekä yksityiset tahot voivat tilata minua pitämään koulutuksia/luentoja.